Meny
Meny

Affärsområde Miljöprojektledning

Inom vårt affärsområde Miljöprojektledning är kärnan kvalificerad rådgiv­ning i breda utmaningar inom miljö och markan­vändning. Påverkan på natur, naturkapital och biologisk mångfald är ofta en hörnsten i kundens utmaning. Där är miljöbedömningar och samråd viktiga verktyg, och krav i lagstiftningen är ofta kundens främsta drivkraft till att anlita oss.