Meny
Meny

Affärsområde Naturkapital

Våra samarbeten går ut på att skapa affärsnytta utifrån de utmaningar som rör naturkapitalet och vår planets hela existens. Ecogains vertikala arbetssätt gör oss lika hemmastadda i strategiska frågor på ledningsnivå, som i marknära lösningar i fält. 

Tillsammans med våra kunder skyddar och skapar vi natur. Med mer än 5 000 hektar ekologisk kompensation och de största projekten inom ekologisk restaurering i Norden har vi tillsammans gjort verklig skillnad på mark och i vatten.