Meny
Meny

Claes Vernerback

Konsult, Affärsområde Arter & Habitat

Claes är en konsult som trivs i strategiska uppdrag där han får knyta samman kunskap om naturen med kunskap om sociala och ekonomiska värden. Han har en förmåga att skapa en helhetsbild där flera perspektiv möts, och gemensamma vägar framåt där olika intressen hamnar i konflikt. Våra kunder anlitar Claes i uppdrag kopplade till främst fastighetsbranschen, energiförsörjning och utbildning, där hans social-ekologiska synsätt kommer väl till hands. Han genomför även utredningar kopplade till vattenmiljöer. I grunden är Claes biolog med inriktning på social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling. Claes är stationerad i Stockholm