Meny
Meny

Tony Svensson

Konsult, Affärsområde Arter & Habitat

Tony är konsult och en av våra mest erfarna fältinventerare. Han är expert på svamp, men också mycket kunnig inom övriga kryptogamer, kärlväxter och naturvårdsarter. Våra kunder anlitar Tony för naturvärdesinventeringar, artinventeringar och systematiska vegetationsinventeringar. Hans kunskaper är en viktig resurs när vi skapar kvalitetssäkrade utredningar, kartläggningar och beslutsunderlag. Tony bidrar även med sin expertis i artskyddsutredningar, samrådsunderlag och validering av artfynd. Dessutom är han en kunnig och pedagogisk utbildare. I grunden är Tony biolog med geovetenskaplig inriktning från Högskolan Kristianstad. Tony är stationerad i Malmö.