Meny
Meny

Kaj Svahn

Konsult, Affärsområde Arter & Habitat

Kaj är konsult med specialistkompetens inom fåglar, fjärilar, artskyddsfrågor och riksintresseutredningar. Tack vare sina gedigna kunskaper och erfarenheter levererar Kaj väl underbyggda bedömningar och beslutsunderlag som reducerar risker i kundernas projekt. Kaj trivs lika bra i fält som bakom skrivbordet. Han har omfattande erfarenhet av fågelinventering i vindkraftsärenden från hela landet, och med skicklighet genomför han fågel- och artskyddsutredningar och GIS-utredningar samt tar fram underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). I grunden är Kaj utbildad till landskapsvetare vid Högskolan Kristianstad. Han är en äkta artnörd som gärna grottar ner sig i artbestämning av små bruna fjärilar eller ägnar lunchrasten åt att kryssa ruderatväxter i kontorskvarteret. Kaj är stationerad i Malmö.