Meny
Meny

Torbjörn Josefsson

Seniorkonsult, Affärsområde Arter & Habitat

Torbjörn är en senior konsult och disputerad skogsekolog med specialistkompetens inom naturvård och ekologisk kompensation. Han leder tryggt våra kunder framåt vid mer krävande inventeringar, utredningar och bedömningar. Han utformar även planer för ekologisk kompensation och naturvärdeshöjande skötselåtgärder. Tack vare sina gedigna kunskaper om naturvärden, artskydd och landskapsanalys har Torbjörn ofta en rådgivande roll i tillståndsärenden. Han är dessutom en uppskattad utbildare och föredragshållare inom artskyddsfrågor och kompensation. Torbjörn är stationerad i Umeå och arbetar parallellt som forskare på Sveriges lantbruksuniversitet där.