Meny
Meny

Ida Pettersson

Konsult, Affärsområde Naturkapital

Ida är en konsult med bred kompetens i frågor kopplade till ekologi, klimat och ekosystemtjänster. Ida hjälper våra kunder att driva sina projekt framåt och levererar analyser och utredningar som hjälper dem att fatta rätt beslut. Hon arbetar med bland annat ekologisk kompensation, ekologisk restaurering och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Hon har även god kunskap och erfarenhet av arbete med GIS och är ofta ansvarig för hantering av GIS-data och kartframställning i uppdrag. Ida har en masterexamen i naturgeografi från Lunds universitet med inriktning på ekosystemvetenskap. Ida är stationerad i Malmö.