Meny
Meny

Charlotte Nauclér

Konsult, Affärsområde Miljöprojektledning

Lotta är konsult och van uppdragsledare i tillståndsärenden och miljöbedömningar. Hon arbetar framför allt inom vindkraft och elnät, och skapar även stor nytta i rollen som utredare eller miljökoordinator. Våra kunder uppskattar Lottas lösningsfokuserade sätt att driva projekt, från inledande inventeringar och utredningar till byggnation och färdigställande. Hon skapar ordning i komplexa uppdrag, och levererar beslutsunderlag och rapporter som håller hög kvalitet. I grunden är Lotta jägmästare från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå med inriktning på natur och miljö. Lotta är stationerad i Umeå.