Meny
Meny

Sofia Lund

Seniorkonsult, Affärsområde Arter & Habitat

Sofia är en senior konsult med expertis inom ekologi, arter, artskydd och naturvärdesbedömningar. Våra kunder anlitar Sofia för rådgivning om arter och naturmiljöer i uppdrag som gäller såväl naturvård som tillståndsärenden. Sofia har god kunskap om landets naturmiljöer och arter – hon arbetar både med övergripande nationella strategier och med marknära uppdrag på specifika platser. Tack vare sina gedigna kunskaper anlitas Sofia ofta som sakkunnig expert. Hon har tagit fram en svensk standard för naturvärdesinventering, gjort en nationell riskbedömning av främmande arter samt genomfört riktade inventeringar efter enskilda arter och gedigna artskyddsutredningar. Sofia arbetar även med åtgärder för att stärka biologisk mångfald, till exempel efterbehandling, restaurering och att skapa nya våtmarker. Sofia har en masterexamen i biologi från Lunds universitet. Hon har även läst till hortonom på Sveriges lantbruksuniversitet samt marinbiologi vid Göteborgs universitet. Sofia är stationerad i Varberg.