Meny
Meny

Anders Granér

Seniorkonsult, Affärsområde Arter & Habitat

Anders är en senior konsult med bred expertis och mångårig erfarenhet av utredningar både på land och i vatten. Våra kunder anlitar Anders i komplexa uppdrag som kräver en helhetssyn på områdets naturmiljöer. I frågor som rör markanvändning och olika naturmiljöer skapar han lösningar med biologisk mångfald, natur, människor och en hållbar affär i fokus. Anders fungerar ofta som katalysator vid utvecklingen av projekt, och han arbetar med allt från naturinventeringar och artskyddsutredningar till ekologisk kompensation och återställning och restaurering av olika naturmiljöer. I grunden är Anders biolog från Umeå universitet med inriktning mot sötvattensekologi och botanik. Anders är stationerad i Umeå.