Meny
Meny

Linnea Forssén

Konsult, Affärsområde Miljöprojektledning

Linnea är konsult och jägmästare med god förmåga att skapa struktur och förståelse i uppdrag. Våra kunder uppskattar hennes tydliga fokus och hennes förmåga att effektivt sammanfatta kärnan i ett budskap. Linnea bidrar med skoglig kompetens i komplexa uppdrag, stöttar företag i att uppfylla krav och villkor i sin roll som miljökoordinator och leder grupper på ett tryggt sätt mot uppsatta mål. I grunden är Linnea utbildad jägmästare, med kunksap om ekologi, biologi, mark och vatten, och en spetskompetens inom skogsbruk och politisk styrning av naturresurser. Linnea är stationerad i Östersund.