Meny
Meny

Isabel Enström

Konsult, Affärsområde Miljöprojektledning

Isabel är konsult och miljöprojektledare med inriktning på ekosystemtjänster och har arbetat med strategisk samhällsplanering, klimat- och miljöfrågor inom kommun samt med utbildning för hållbar utveckling. Isabel har flerårig erfarenhet inom energibranschen, särskilt med förnybar energi och vindkraftsutveckling. Hon har även arbetat med en hållbar vatten- och avloppshantering med kretsloppsfokus och ekosystemperspektiv. Isabel är stationerad i Malmö.