Meny
Meny

Carina Emanuelsson

Konsult, Affärsområde Miljöprojektledning

Carina är konsult och hjälper våra kunder att vara hållbara samhällsbyggare genom att stötta i utredningar av infrastruktur, konsekvensutredningar och regionutveckling. Våra kunder anlitar henne för hennes förmåga att med hjälp av GIS växla mellan övergripande och detaljerad nivå och redovisa resultatet på ett tydligt sätt, både i text och bild. Carinas kunskaper i GIS hjälper även kunder att arbeta med geodata på ett strukturerat sätt, och skapar förutsättningar för god kommunikation mellan projektets alla medlemmar. I grunden är Carina utbildad samhällsplanerare med en master i kulturgeografi. Carina är stationerad i Umeå.