Meny
Meny

Joel Chorell

Konsult, Affärsområde Miljöprojektledning

Joel är konsult och arbetar främst med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), påverkansanalyser, framkomlighetsstudier och samråd. I alla uppdrag fokuserar han på att skapa förutsättningar för att kundernas projekt – så som vindkraft, kraftledningar och friluftsliv – ska kunna utvecklas inom naturens gränser. I grunden är Joel utbildad agronom på Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna och har även en masterexamen i landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning. Joel är stationerad i Umeå.