Meny
Meny

Sara Carlsén

Konsult, Affärsområde Naturkapital

Sara är konsult och projektledare med expertis inom ekologisk efterbehandling. Med erfarenhet från Storbritanniens bergmaterialindustri tar hon fram efterbehandlingsplaner för att återskapa natur på svenska gruvområden, täkter och deponier. Våra kunder uppskattar Saras öga för detaljer och strukturerade arbetssätt. Hon har en god förmåga att fungera som en länk mellan tekniska och ekologiska lösningar för att återskapa och restaurera skadad natur. Sara arbetar även med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och med utvärdering av ekosystemtjänster. I grunden är Sara biolog, med en inriktning på restaurering av skadad mark och natur. Sara är stationerad i Stockholm.