Meny
Meny

Andreas Bernhold

Konsult, Affärsområde Arter & Habitat

Andreas är konsult och expert på fågel- och naturvårdsfrågor i tillståndsprövningar. Han är en av våra mest erfarna fågel- och naturvärdesinventerare, och kombinerar gärna rollen som projektledare med arbete i fält. Han arbetar även med natur- och skogsskötselplaner och med sakliga och oberoende analyser, som kontroll- och uppföljningsprogram. Med förståelse för kundens projekt levererar Andreas pålitliga beslutsunderlag utifrån insikterna i fält. Han är noggrann och påläst, och våra kunder uppskattar hans förmåga att kommunicera resultat på ett begripligt och ärligt sätt. I grunden är Andreas utbildad jägmästare med inriktning på naturvård och naturresurser. Han har disputerat i ämnet skogshushållning på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, där han arbetat som forskare, lärare och programstudierektor. Andreas är stationerad i Umeå.