Meny
Meny

Janne Dahlén

Konsult, Affärsområde Arter & Habitat

Janne är konsult och expert på fågelfrågor i tillståndsprövningar av infrastruktur- och energiprojekt. Han har ofta även rollen som kvalitetsgranskare och sakkunnig i projekt som kan ha påverkan på fåglar. Våra kunder anlitar Janne för sakliga och oberoende analyser av komplexa frågor, ofta i kontroll- och uppföljningsprogram som löper över längre tid. Utöver fåglar jobbar Janne även med miljöbedömningar, naturvärdesinventeringar och vattenundersökningar. I grunden har han en kandidatexamen i ekologi och en masterexamen i biologi från Lunds universitet.