Meny
Meny

Cajsa Björkén

Konsult, Affärsområde Naturkapital

Cajsa är konsult och expert på ekologisk restaurering av skadad natur. I utmanande markanvändningsfrågor är Cajsa med och skapar win-win-lösningar för företagen, naturen och människan. Cajsa anlitas ofta av våra kunder för att leda workshoppar och hålla föredrag och utbildningar om biologisk mångfald. Hon arbetar också med naturvärdesbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). I grunden är Cajsa biolog från Umeå universitet med inriktning på terrester växtekologi. Cajsa är stationerad i Uppsala.