Meny
Meny

Niklas Lindberg Alseryd

Seniorkonsult, Affärsområde Arter & Habitat

Niklas är en senior konsult med lång erfarenhet av att stötta kunder i utmanande tillståndsprövningar som rör artskydd och Natura 2000. Niklas tar sig an komplexa konsekvensbedömningar och arbetar fram genomtänkta åtgärdsplaner och kontrollprogram. Han får ofta rollen som oberoende tredjepartsgranskare och myndigheter anlitar honom regelbundet för forskningsanknutna uppdrag. Niklas är dessutom en av våra främsta experter på fåglar och en omtyckt utbildare och föredragshållare. I grunden är han jägmästare och disputerad ekolog från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Niklas är stationerad i Umeå.