Meny
Meny

Tove Hägglund

Affärsområdeschef, Affärsområde Naturkapital

Tove är chef för vårt affärsområde Naturkapital. Med Toves stöd har flera av våra kunder börjat arbeta med ekologisk efterbehandling för att skapa nya naturvärden i deponier, täkter, industriområden och sandmagasin. Ett arbete som ger nytta både för naturen och företagen. Tove stöttar gärna våra kunder i att skapa strategier för ett ansvarsfullt förhållningssätt till biologisk mångfald. Hon leder även uppdrag om frivillig och lagstyrd ekologisk efterbehandling och kompensation, och genomför miljöbedömningar. Hon är dessutom en uppskattad föreläsare och utbildare. I grunden är Tove utbildad i geovetenskap och naturgeografi samt miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet. Tove är stationerad i Umeå.