Meny
Meny

Åsa Abel

Affärsområdeschef, Affärsområde Arter & Habitat

Åsa är chef för vårt affärsområde Processledning arter och habitat. Med utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling tar hon ett samlat grepp om företags behov och utmaningar kopplade till ansvarsfull markanvändning. Åsa har lång erfarenhet av strategiskt och lösningsfokuserat arbete på ledningsnivå, inom både privata företag och politiskt styrda organisationer. Våra kunder uppskattar henne förmåga att styra mot satta mål, identifiera risker och ta fram åtgärder på ett sätt som leder mot hållbar utveckling och som stärker deras varumärke. Åsa är en utmärkt processledare som skapar logik i komplexa frågor och utmaningar, och leder både människor och verksamheter mot tydliga mål. I grunden är Åsa ekolog från Linköpings universitet, vilket hon kombinerat med utbildning i företagsekonomi och verksamhetsstyrning. Åsa Abel är stationerad i Malmö.