Meny
Meny

BLI EN I TEAMET

Vi växer och utvecklas och söker ständigt efter samarbeten och nya kollegor med visioner och förmågan att göra skillnad. Vi välkomnar dig som drivs av att få företagen att verka för en levande planet. För det behöver vi både specialister, generalister, strategiska rådgivare och ledare.

I vår värd är ett lösningsorienterat tänkande, positiv livsinställning och god förmåga att arbeta i team värdefulla egenskaper. Vi utvecklas genom våra medarbetare och välkomnar nya idéer och förhållningssätt till hållbarhet och biologisk mångfald.

Arbete kan ske via anställning, samarbeten, praktik eller examensarbeten.

VÅR MISSION

Vår mission bottnar i att få företag att inse de långsiktiga affärsmässiga fördelarna med att verka för att bevara en levande planet. Vi arbetar i linje med FN:s globala mål och vi ser oss själva som en del av den framåtrörelse som kallas världsförbättrande företagande. Att hjälpa företag att skapa ett schysst förhållningssätt till naturen, det är vår mission. 

TRÄFFA TEAMET

Arter & Habitat
Åsa Abel, Affärsområdeschef
Miljöprojektledning
Åsa Karlberg, Affärsområdeschef
Naturkapital
Tove Hägglund, Affärsområdeschef
Arter & Habitat
Åsa Abel, Affärsområdeschef
Miljöprojektledning
Åsa Karlberg, Affärsområdeschef
Naturkapital
Tove Hägglund, Affärsområdeschef

STARKA VÄRDERINGAR

 • Modiga
 • Engagerade
 • Professionella
 • Ett lag

MODIGA

 • Jag visar att jag och mina kollegor och medarbetare är bra på något och skippar jante. 
 • Jag delar med mig av positiva lärdomar men även av misslyckanden. 
 • Jag vågar ompröva sådant som inte blev bra. 
 • Jag vågar välja uppdrag som passar in på Ecogains ledstjärna och i min och mina kollegors tidsplanering. Det innebär att jag ibland tackar nej till uppdrag eller vågar sätta höga mål och prova nya saker.
 • Jag hjälper kunden att våga testa nya lösningar genom att identifiera deras utmaningar och hittar olika lösningar.
 • Jag ser förbi hierarkier och litar på min egen förmåga. Det gör att jag vågar prata med beslutsfattare och andra ledare. 

ENGAGERADE

 • Jag stannar upp och gläds åt egna och andras framgångar. 
 • Jag delar med mig av min kompetens och hjälper till att sprida ny kunskap och nyheter inom mitt kunskapsområde. 
 • Jag är positiv och nyfiken på mina kollegor och medarbetare och deras idéer. 
 • Jag skiljer mellan mitt arbete och min fritid för att göra mitt egna engagemang långsiktigt hållbart men också för att inte sammanblanda engagemang på arbetet och fritiden. 
 • Jag visar mitt intresse för kunden och dennes behov genom att vara nyfiken och lyssna aktivt. 
 • Jag är aktiv i projekten för att driva dessa framåt. 
 • Jag är intresserad och nyfiken på mitt kunskapsområde och är en aktiv deltagare på utbildningar, konferenser eller seminarier och liknande. 

PROFESSIONELLA

 • Jag bemannar och driver både interna och externa projekt med rätt kompetens. Jag har en realistisk tidsplanering som tar hänsyn till alla involverade. 
 • Jag är nyfiken och tar ansvar för att vara uppdaterad inom mitt kunskapsområde och skapar förutsättningar för kompetens-utveckling. 
 • Jag respekterar interna överenskommelser genom att följa våra rutiner och använda våra verktyg. Jag är också lyhörd och respektfull inför överenskommelser med mina kollegor och medarbetare. 
 • Jag levererar väl underbyggda bedömningar som är objektiva. Mina bedömningar baseras på min kunskap och det jag levererar till kund är kvalitetssäkrat. 
 • Jag presenterar våra uppdrag och resultat på ett sätt som är lättillgängligt för mottagaren vad gäller språk, layout och användbarhet. 
 • Jag kommunicerar med kunden genom en kontinuerlig och öppen dialog. 
 • Jag uppträder professionellt, kommer i tid och är förberedd. Jag anpassar klädsel och framträdande efter situationen och kundens förväntningar. 
 • Jag har god ordning på mina projekt, anbud och uppdragsavtal. Anbuden jag lämnar är också realistiska i fråga om tid och budget.

ETT LAG

 • Jag bryr mig om mina kollegor och medarbetare pratar med dem och inte om dem. Jag lyssnar aktivt och är mån om mina kollegor och medarbetare, vilket skapar ett klimat där jag också vågar säga till om något är fel eller om jag mår mindre bra. Jag tar också ansvar för att säga till om jag inte kan eller hinner utföra ett arbete och vågar be om hjälp. 
 • Jag uppträder prestigelöst och konkurrerar aldrig med mina kollegor. Istället hjälper jag mina kollegor att ta plats. 
 • Jag är öppen för andras förslag och letar aktivt efter nya samarbeten som inkluderar olika kompetenser. 
 • Jag uppträder initierat och inkluderande i förhållande till kunden genom att sätta in mitt uppdrag i deras sammanhang. 
 • Jag söker aktivt nya samarbetspartners i min roll som premissgivare.

VÅRT ERBJUDANDE

 • TJÄNSTEPENSION
  Rådgivning och val av pensionslösning, olycksfall, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring.
 • FRISKVÅRDSBIDRAG
  Friskvårdsbidrag för ett friskare liv
 • PERSONALDAGAR
  Gemensamma personaldagar där hela Ecogain träffas 1-2 gånger om året i en inspirerande miljö.
 • KOMPETENSUTVECKLING
  Rollen som konsult ger stor variation och många utvecklingsmöjligheter.
 • RESOR
  Möjlighet till resor både inom utom Sverige.
 • TILLVÄXT
  Bli en del av vårt entreprenöriella växande företag med höga ambitioner.
 • APPLE
  Konsultens bästa vän, vår teknik: Mac, Iphone, Ipad.
 • FRUKOST & GOFIKA
  Gemensam frukost varje morgon på våra kontor och Gofika på torsdagar.
 • FLEXIBEL ARBETSTID
  Flexibel arbetstid med full flextid för att få livspusslet att fungera.
 • 28 DAGARS SEMESTER
  28 dagars semester för avkoppling och nya upplevelser